Kris och kritik #2/3

Kris och kritik #2/3

Normalpris
120,00 kr
Udsalgspris
120,00 kr
Inklusive moms. Levering bliver beregnet ved kassen

Medverkande:

Amanda Gawelin
Andreas Bertman
Anders Johansson
Björn Ekdahl
Eric Pettersson
Fredrik Holmqvist
Hannah Ohlén
Hans-Jürgen Krahl
Max Ronnersjö & Fanny Waller
Moishe Postone
Nils Järvinen
Rasmus Fleischer
Roswitha Scholz'

Redaktörer:

Anders Diedrichs
Astrid Grelz Andersson
Hannah Ohlén
Nils Järvinen

pris 120,- (inkl. porto)

Kris och kritik är en tidskrift för kritisk teori och estetik med långtgående kapitalismkritiska ambitioner. Vi uppmärksammar i första hand impulser från ekonomikritisk teori, inte minst den tysk-österrikiska värde- och värdeavspaltningskritiken, – men också operaistiskt färgade analyser kring motstånd.

Vi ägnar oss bl.a. åt arbetskritik, värdekritik, fetischkritik, ideologikritik, kritik av sexism, rasism och fascism, konst- och litteraturkritik, undersökningar av villkoren och gränserna för politisk organisering och kritik av marxismen. Tyngdpunkten kan skifta från nummer till nummer, och form och innehåll anpassas hela tiden efter behov. Vi vill därtill lyfta fram intressanta diskussioner och teoribildning som äger rum utanför den akademiska sfären.

(En mer ingående om än inte uttömmande framställning av redaktionens teoretiska ärenden ges i texten ”Inledande anmärkningar” i första numret.)

www.kkritik.org