25.6–20.8.2022 Lea Porsager & Glenn Christian Væsen [Critter] Ebeltoft Kunsthal

KrIs och KrItIK #4

KrIs och KrItIK #4

Normalpris
90,00 kr
Udsalgspris
90,00 kr
Inklusive moms. Levering bliver beregnet ved kassen

Med texter av:

Rasmus Fleischer
Anselm Jappe
Robert Kurz
Hannah Ohlén
Eric Pettersson
Valerie Solanas
Hugo Strandberg
Gáspár Miklós Tamás

Redaktion:

Anders Diedrichs
Astrid Grelz Andersson
Nils Järvinen
Hannah Ohlén

pris 90,- (inkl. porto)

Kris och kritik är en tidskrift för kritisk teori och estetik med långtgående kapitalismkritiska ambitioner. Vi uppmärksammar i första hand impulser från ekonomikritisk teori, inte minst den tysk-österrikiska värde- och värdeavspaltningskritiken, – men också operaistiskt färgade analyser kring motstånd.

Vi ägnar oss bl.a. åt arbetskritik, värdekritik, fetischkritik, ideologikritik, kritik av sexism, rasism och fascism, konst- och litteraturkritik, undersökningar av villkoren och gränserna för politisk organisering och kritik av marxismen. Tyngdpunkten kan skifta från nummer till nummer, och form och innehåll anpassas hela tiden efter behov. Vi vill därtill lyfta fram intressanta diskussioner och teoribildning som äger rum utanför den akademiska sfären.

(En mer ingående om än inte uttömmande framställning av redaktionens teoretiska ärenden ges i texten ”Inledande anmärkningar” i första numret.)

www.kkritik.org