Michael Palmer: Fornuftens landsby
Michael Palmer: Fornuftens landsby

Michael Palmer: Fornuftens landsby

Normalpris
240,00 kr
Udsalgspris
240,00 kr
Inklusive moms. Levering bliver beregnet ved kassen

Michael Palmers poesi modsætter sig en enkel karakteristik. Den er filosofisk, surrealistisk, abstrakt og fragmenteret. Samtidig er den sensuel, musisk og overrumplende. Palmers udgangspunkt er det grundlag han deler med language-poesien, en amerikansk avantgarde-retning, der voksede frem i 1970erne. For Language-digterne er et af udgangspunkterne en udforskning af mulighederne for betydningsdannelser gennem den lyriske prosa-sætning, ikke rytmen og verset, som digtningen traditionelt arbejder med.

Michael Palmer omtaler Language-digtningen som et æstetisk fællesskab, der bunder i en sprogkritisk tilgang. En tilgang der har sit udgangspunkt i en kritik af magtdiskursen, oprindeligt motiveret som en kritik af retorikken omkring Vietnam-krigen. En fortsat relevant kritik med indstilling på hvorledes sprog forvrænges og forvanskes i offentligheden, og bruges som et middel til at manipulere.

Michael Palmers poesi rækker videre og arbejder med grænserne for hvad vi i det hele taget forstår ved poetisk sprog og komposition. Værkerne rummer eksempelvis flere referencer til datteren Sarah. Palmer fortæller selv at digtene blev skrevet, da datteren var ved at lære at tale. I de tidlige stadier flyder fantasi og instrumentel sprogbrug sammen og skaber et poetisk univers med en logik, der udfordrer hvad vi traditionelt forstår som mening. Ligesådan anvender Michael Palmer også mange andre typer af sprogbrug; fx skizoidt, formelt og lyricistisk sprog.

De 3 værker som er samlet i Fornuftens Landsby; Notes for Echo Lake (1981), First Figure (1984) og Sun (1988), tilhører Palmers eksperimenterende periode i 1980’erne. Teksterne arbejder radikalt med alle typer af sprogbrug og er karakteriseret ved en distinkt musikalitet, der kan sammenlignes med jazzens improvisation, og som samler teksterne i en form for fokuseret flow.

I dansk oversættelse er tidligere udkommet: Underjordisk alfabet ved Poul Borum (After Hand 1993), Den danske notesbog ved Christian Yde Frostholm og Charlotte Hansen (Brøndum, 1998), samt et udvalg af digte og essays i Amerikansk katalog, Nye sætninger og Krydsord i forbindelse med poesifestivalen In the Making (Basilisk og Forfatterskolen, 2001).

Med udgivelsen af Fornuftens landsby er det nu muligt for danske læsere at forstå spændvidden og kompleksiteten i et forfatterskab, som er et af de mest radikale og fornyende i nyere tid.

Fornuftens landsby udkommer d. 13. oktober.

Fornuftens landsby
Michael Palmer
oversat af Henrik Majlund Toft
Antipyrine, 2016

tilrettelæggelse: Mathias Kokholm
tryk: Baltijos Kopija (Lithuania) v. Holm Print Management
isbn: 978-87-93108-47-9

1. udgave 1. oplag