Olle Essvik – a bibliography [Den store nordiske registrant over kunstnerbøger og andre kunstrelaterede trykte sager]

Olle Essvik – a bibliography [Den store nordiske registrant over kunstnerbøger og andre kunstrelaterede trykte sager]

Normalpris
120,00 kr
Udsalgspris
120,00 kr
Inklusive moms. Levering bliver beregnet ved kassen

Opløsning 1999-2017
Olle Essvik
– publikationen Olle Essvik – a bibliography i serien Den store nordiske registrant over kunstnerbøger og andre kunstrelaterede trykte sager, der udgives af Antipyrine og forlaget *[asterisk]

Bogens omdrejningspunkt er den svenske kunstner Olle Essvik, der i sine værker overfører og kobler traditionelle analoge håndværk som bogbinding og træarbejde med digital programmering og kodning. Montagen af værker består udover bøger af multipler, kalendere, cd’er, disketter, pdf’er til download, koder, hjemmesider, scan, kopier og 3D print. Tilsammen udgør elementerne et bog- og læsningsdispositiv, der handler om hvordan den analoge bog såvel som digitale versioner og aflejringer af bogen er en måde at gøre, tænke, erfare og opleve på i dag. Projektet undersøger bogen som en maskine, en bevægelig entitet, et dispositiv, der forbinder sig til viden, hukommelse, historiografi og mediearkæologi, i en samtid der både betegnes post analog og post digital.
Essviks ”bibliotek” er tidsligt og rumligt et komplekst netværk af maskiner og udtryk, der reflekterer hans egne og samtidens elementære hverdagserfaringer med tid, gentagelser, tilfældigheder, interaktion, afhængighed, søvn, forgængelighed. Netop forgængeligheden er et centralt element i det kaos som karakterisrer den digitale lagring, konkret fungerer flere af Essviks digitale koder ikke længere, de kollapser ganske enkelt grundet hard- og software inkompatibiliteter. Tilbage står bøgerne, der i flere af Essviks indeholder digital kode, som dokumenter uden afspiller. En kompostbunke for både bogorme og digitale orme, hvis sedimenter bliver svære at adskille for fremtidens mediearkæologer.


Dissolution 1999-2017
Olle Essvik
– publication Olle Essvik – a bibliography in the book-serie Den store nordiske registrant over kunstnerbøger og andre kunstrelaterede trykte sager, published by Antipyrine & *[asterisk]

The subject of this book is the Swedish artist Olle Essvik, who in his works transfers and connects traditional analogue crafts like bookbinding and woodworking to digital programming and code. The montage include in addition to books; multiples, calendars, CD’s, computer discs, PDF’s for download, codes, home pages, scans, photocopies and 3D-printing. Together, all these items form a dispositive of books and reading, dealing with how the analogue book, as well as its digital versions and deposits, is a way of doing, thinking, learning, and experiencing. The project examines the book as a machine, a mobile entity, a dispositive, that dedicates itself to knowledge, remembrance, historiography and media archaeology, in a situation labelled both post analogue and post digital.
Essvik’s “library” represents a temporally and spatially complex network of machines and expressions, one that reflects basic everyday experiences – of time, recurrences, coincidences, interactions, dependence, sleep, transience – his own, and those of our present times. Transience in particular is a central aspect to the chaos of digital preservation. To be more precise, several of Essvik’s digital codes no longer work. They collapse as the simple result of hard- and software incompatibilities. Remaining are the books, several of which, in Essvik’s case, contain digital code – as documents without a player – a compost for book worms and digital worms alike, where the sediments become difficult to distinguish for the media archaeologists of the future.


oLLE ESSVik
-a bibliography

Den store nordiske registrant over
kunstnerbøger og andre kunstrelaterede trykte sager.

Antipyrine & *[asterisk].

Editors: Mathias Kokholm & Lasse Krog Møller
Layout: Mathias Kokholm
Print: Bogbinderiet, Aarhus
ISBN 978-87-93108-51-6
Antipyrine & *[asterisk]
2017